top of page
פסיכותרפיה
 
טיפול באמצעות שיחות (מבוגרים, נוער). כולנו עוברים משברים בחיים, אובדן של הורה, גירושין, פיטורין, התמודדות עם מחלות גופניות ונפשיות.
לעיתים אנחנו מרגישים מוצפים בכאב, תסכול או כעס, הנובעים מהמצב בחיינו כיום או ממקורות בילדותינו. דיבור על הנושאים הללו עם איש מקצוע יכול להקל על הסבל, לחדש את הכוחות ולפתוח דרכי התמודדות חדשות.
טיפול במשחק

 

בטיפול פסיכולוגי בילדים משתמשים במשחק ככלי טיפולי. הילד מבטא את עצמו דרך המשחק וניתן לזהות באמצעותו את הקשיים המטרידים אותו. 

היכולת לשחק (לבד ועם חברים) היא חשובה ביותר להתפתחות התקינה, ופעמים רבות מהווה מטרה טיפולית בפני עצמה. 

הדרכת הורים
 

כהורים אנחנו נתקלים במצבים בהם איננו בטוחים כיצד נכון להגיב לילד. איך לעזור לו בהתמודדויות, אך גם לעודד לעצמאות? איך להציב גבולות 

למרות שהילד עצוב ומתוסכל? איפה הגבול בין נתינה ופינוק יתר?

התלבטויות כאלה, ועוד רבות אחרות, נידונות בפגישות עם ההורים, תוך התייחסות אישית לגילו, יכולותיו וקשייו של הילד, ולאורח חייו ותפיסותיו של ההורה. 

bottom of page